Thuốc Diprosalic là một corticosteroid tại chỗ dùng để làm giảm đau, với hai thành...